Szabolcs vármegye a színhelye Krudy regényének. Nagykállóban él az öreg Andráscsik s kegyetlenül szipolyozza a könnyelmű földesurakat.

Azaz csak azt, aki kénytelenségből szóba áll vele, elmegy a házához s barátjának szólítja.

Azoknál nem mondja fel a kölcsönt, kik megvetik s szóba sem állnak vele.

Az öreg meghal s nagy vagyon marad utána. Mindenki meg van győződve; hogy vagyonát egyetlen leánya örökölte.

A végrendelet felbontásakor jön a meglepetés. Az öreg kettős életet élt. Volt már egy felesége katonatiszt korában, de egy romantikus körülmények között lefolyt esküvő és párbaj után el kell tőle örökre szakadnia.

Otthon megházasodik s nem tesz említést senkinek sem első feleségéről.

Majd fölébred benne a nyugtalanság, keresni kezdi elhagyott családját. Hosszas kutatás után rájuk akad.

Felesége kiterítve fekszik, növendék leánya és felesége nagybátyja vannak körülötte. Az öreg birtokot vesz nekik s időnként fölkeresi őket. Természetesen, a fukar Andráscsik ilyenkor nem kíméli a pénzt. Erre a leányára hagyja vagyonát.

Az Andráscsikok perelnek, a leányt egy fiatal fiskális védi. Az Andráscsik-leány természetesen beleszeret a fiskálisba s miután vagyonának nagy részét kiosztotta az Andráscsik-rokonok között s lerázta magáról a pénzéhes kérőket, egymásé lesznek a szerelmesek.
Leave a Reply.