A népek börtönében a cári Oroszországban nem maradhatott senki emberfia szabad.
A Kaukázus festői vidékén élő szilaj hegylakók között is elhintette a zsarnok I. Miklós cár a viszály magvát.

A politikai mesterkedéseknek, az erőszakkal szított törzsi villongásoknak esik áldozatul a hajlíthatatlan Hadzsi Murat is, aki még az élete árán sem hódol be a népe szabadságára törő önkényuralomnak.

Nincs a korabeli életnek olyan területe, olyan mozzanata, amely elkerülné az író éber figyelmét.

tolsztoj_hadzsi.doc
File Size: 591 kb
File Type: doc
Download File
Leave a Reply.