A sárospataki kollégiumból Buttler János hazafelé tart diáktársával, Bernáth Zsigával.

Útközben egy napig vendégeskednek báró Dőry István röszkei házában.

A szünidőben otthon a fiatal gróf megkéri régi szerelme, Horváth Piroska kezét. Horváth Miklós, a meggazdagodott polgárból lett nemes örömmel adja apai áldását, ám a lakodalommal még egy évet várni kell.

Visszafelé a két barát, ígéretéhez híven, gyanútlanul újra betér Dőry báróhoz,
de a feudális kényúrként viselkedő báró foglyul ejti őket
és Buttler grófot fondorlatos módon arra kényszeríti, hogy feleségül vegye Dőry Máriát.

Az erőszakos házassággal nem annyira a hatalmas Buttler-vagyont akarja megszerezni, sokkal inkább lánya, Mária terhességét próbálja leplezni, becsületét megmenteni.

A házasság katolikus esketőpapja ugyanaz a Szucsinka plébános, Dőryék plébánosa, aki addig szerelmi viszonyt folytatott a bárókisasszonnyal.

Buttler János felháborodva tiltakozik az eljárás ellen, majd a család nemes pártfogóik segítségével pert kezdeményez, hogy felbontassák az erőszakkal kikényszerített házasságot.

A báró természetesen azt állítja, hogy az esketés a gróf beleegyezésével történt.

Dőry báró véleménye szerint Buttlernek egyáltalán nem lenne szükséges hűnek maradnia a rátukmált feleséghez. A tiszta érzelmű, puritán erkölcsű Buttler gróf számára azonban ez nem járható út.

Évekig elhúzódik a pereskedés. Dőry hamis tanukat sorakoztat fel; lánya, Mariska a per folyamán ingadozik, de azért ő is hamisan vall.

Sokáig Bernáth Zsiga az egyetlen tanú, aki vallomásával Buttler igazát erősíti meg. Ám előkerül az ezermester Vidonka, aki vallomást tesz a kényszerházasság legfontosabb eszközéről, a Dőry által tőle rendelt emelőgépről.

Közben Dőry báró párbajban lelövi Piroska rokonszenvesnek, felvilágosultnak ábrázolt apját.

Buttler gróf már beleőszül a sok zaklatásba, vele együtt szenved menyasszonya is.

A perben az egyházi törvényszék tagjainak véleménye fele-fele arányban megoszlik az ügyről, így végül a generális auditor szava dönt.

Azért, hogy a papi szerelmi botrányt elleplezzék, az erőszakkal kikényszerített házasságot érvényesnek mondják ki. Ezzel lehetetlenné teszik az igaz szerelmen alapuló új házasságot.

Egy idő után Buttler grófnak Bécsből halálhírét keltik; megrendezik a temetését, ám a lezárt koporsóba nem nézhet bele senki.

Azután Horváth Piroska is nyomtalanul eltűnik: a szerelmesek boldogan egymásra találhatnak valahol, távoli innen, ahol a tekintély őrei megfojtották az igazságot.
Leave a Reply.