MÓRA FERENC: ARANYKOPORSÓ

TARTALOM

I. ANTIOCHIA VAGY A POLITIKA KÖNYVE
II. ALEXANDRIA VAGY A HIT KÖNYVE
III. BAJAE VAGY A SZERELEM KÖNYVE
IV. RÓMA VAGY A VÉR KÖNYVE
V. NIKOMÉDIA VAGY A VÉGZET KÖNYVE
VI. SALONA VAGY A VIGASZTALÁS KÖNYVE

Az Aranykoporsó a Kr.u. 3. évszázad végén játszódik;
a kereszténység terjedése létében veszélyezteti Diocletianus császár pogány hatalmát.

Serdülő fia számára őrzi a trónt, akiről azt jósolják az istenek, hogy a birodalom felvirágoztatója lesz, de ehhez feltételt is szabtak: húszesztendős koráig kiléte titok legyen mindenki előtt.

Quintipor tehát saját atyja szolgálójaként él az udvarban.
 Itt ismerkedik meg Galerius caesar lányával, Titanillával.

 Innen kezdve két alapvető motívum húzódik végig a művön: a keresztény-pogány vallási küzdelmek és a fiatalok bontakozó szerelme.
 A szerelem a pogány császár fiának keresztényi vértanúhalálával ér véget.

Móra Ferenc a kereszténység, az új mellett tesz hitet,
de az antik kultúrák, az elbukó régi szépségeinek megbecsülése nehézzé teszi számára a régi világtól való elszakadást.

aranykoporso.doc
File Size: 813 kb
File Type: doc
Download File
Leave a Reply.