TARTALOM


Kisebb költemények

Sirámok
Száll a hegyre barna felhő
Szól a zene, harsog
Föltámadni mint a felhő
Hova lett a nap az égrűl
Mily vidám, örömtele
Érezem, hogy sírni fogok
Én a borjúnak megint
Elhallgass, mert zivatar van
Mikor a nap süt az égen
Viszonszerelem

Szerelem átka
Én gyötrelmem, szép leányom
Szeretlek én téged nézni
Van-e még egy oltár
Látlak én még s látni foglak
Szeretlek, szeretlek régen
Mint egy szép halott
Ne húzzátok
Jár utánad, jár a képzelet
Nem szeretlek
Nem tudok én semmit rólad

Gina emléke
Szeretsz-e te, vagy szerettél-e már
Elfogy a nap, az én napom
Ver az isten engem
Tied a dicsőség, hatalom
De azért ne hidd
Oh ha bájaidat szereted
Légy vidám kétségbeesve
Mivel engem megátkoztál
Szegény öreg koldus
Legyek lealázva a porba
Szól a zene, olyan szépen szól
Egyszer megölelni
Szerelem, szerelem
Mint az erdő napsugártól
Oh hagyj békét a húroknak
Ha szerelem nincs szivedben
Mikor éj van, sötét néma
Ha istenben hinni tudnál
Én nem tudom, mi lep meg néha
Szeretlek, mert oly szép szemed van
Én nekem már nem fáj semmi
Indulnak már a barna felhők
Élő virágom, oh szerelmesem
Eltakartam képed
Oh hogy panaszkodnak
Sokat gyötörtél, öltél engem
Mintha örvény fölött járnék
Találkozunk majd még mi jókor
Husz év múlva

Vegyes költemények

A virrasztók
Keserű órában
Hajótöröttek
Washington
Luzitán dal
Búcsu
Jó barátok
A természetből
Visegrádon
A beduin
Mit kongnak-bongnak a harangok?
Az élet
Ártor és Ida
Meghasonlás
A gyilkos
Egy szolga lelkű poétára
Sírboltban
Székesfehérvárott
Gyermekleányok emlékkönyvébe
Nem úgy van ám
Memorandum
Tavasz felé
Tömlöctartó lehetett
Őszi eső
Költő barátomhoz
Annak sírján, kit ő szeretett
Liszt Ferenchez
Bertának
Szemközt
Ha szépet látok
Boldog szerelem
Pásztor-órák
Idyll
Mákszemek
Mindent elfeledtem
Utolsó dal Ginához
A feledhetlenhez
Végtelenség
A kárhozat helyén
A vaáli erdőben
A nyugtalan zarándok
Vége van
Őszi tájék
A városligetben
Hajón
Arabella
Csillagok
A bikoli fák alatt
Magány
Az üstökös
Megnyugvás
Életbölcselem
A Balaton partján
Otthon
Emlékek
Gyermekkorom tájéka
Köruton
Vasuton
Panaszok
Éjjelek
Kisértetek
Jubilate
A végrendelet
Nyári les
Albumba
De profundis
Fürdői emlékek
Tünemények
A köröndnél
Lenni vagy nem lenni
Az állatkertben
Nádas tavon
A meyerlingi halott
Borongás
Sodoma
Utóirat
Az első
A legszebbnek
Szerelem hatalma
Őszi hangulat
Emlékkönyvbe
Halál
Messze innen!
Elmult idő
Emléksorok
Harminc év után
Credo
Nyári éjjel
Búcsu a naptól
Hosszú éjjel

vajda_janos_munkai.pdf
File Size: 9067 kb
File Type: pdf
Download File
Leave a Reply.