1808 augusztus 1-én Arthur Wellesley angol tábornok, a későbbi Wellington herceg Portugáliában partra szállítja csapatait:

megkezdődik észrevétlenül Napoleon világuralma ellen a waterloo-i végzetes bukással végződő felőrlő hadjárat.

Vághidi Ferenc a két legzseniálisabb hadvezér élet-halálharcát drámai erővel tárja fel.

Wellington, aki egy esztendőben született Napoleonnal, 83 évet élt, hadvezérből vezető-politikussá lett.

Sikerek és bukások váltakoznak kalandos és rendkívüli eseményekben bővelkedő pályáján, amelyet két ragyogóan szép asszonynak, Katherine Pakenhamnak és Harriet Arbuthnot-nak hűséges, sírigtartó szerelme kísér végig.

A könyvben majdnem egy egész évszázad elevenedik meg s pereg le filmszerű gyorsasággal az olvasó előtt: a kirobbanó francia forradalom győzelme és Bonaparte tüneményes diadala.

Pitt és Fox harca a hatalomért az őrült III. György uralkodása alatt.

Anglia flandriai veresége, inváziótól való rettegése, a megoldhatatlan ír-kérdés keltette bajok, India sikeres pacifikálása, a napoleoni háborúk és a bécsi kongresszus.

A Szent Szövetség megszületése, a géprombolások és a peterloo-i véres népgyűlés után megismerjük az angol belpolitika legelrejtettebb titkait:

a züllött IV. György uralkodását és Caroline királyné botrányos házasságtörési perének mélyebb okait.

Felvonulnak a legnagyobb angol államférfiak magán- és közéletükkel Peeltől Disraeliig. Wellington mindenütt ott van, mindenütt szerepet játszik és állásfoglalása irányítja az eseményeket.

wellington.txt
File Size: 713 kb
File Type: txt
Download File
Leave a Reply.