Mikszáth Kálmán

Tót atyafiak


TARTALOM

Az arany-kisasszony

Bevezetés
Első fejezet
Csutkás tanár úr és Luppán Demeter úr bemutattatik a nyájas olvasónak

Második fejezet
Egy kis virág leszakítására - három kéz nyúl

Harmadik fejezet
Melyben azon események mondatnak el, melyek az előbbi fejezetből kiszorultak

Negyedik fejezet
Megmagyaráztatik az olvasónak a "Tempus" szó csodálatos ereje

Befejezés

Az a fekete folt
Lapaj, a híres dudás
Jasztrabék pusztulása