N. B. A. 
NAGY BANDÓ ANDRÁS
 

Kocka utca 13. 

Egy tízemeletes toronyház élete 

Az Óperenciás víztározón innen, a városrendezõk sûrû erdején túl, ott, ahol a kurta farkú kubikos túr, ott áll a Kocka utca 13. . . 
    Nem látom a háztól az erdõt! . . . 
    Kivágták! . . . Mind a huszonegyet! . . . 
    Itt nincs õsz, itt nincs levélhullás, hacsak egy esõs napon hasra nem esik a postás . . . 
    Itt csak akkor hallatszik madárdal, ha valamelyik lakásban megszólal a kakukkos óra! . . . 
    Tízemeletes toronyház . . . Harminc lakóval megtöltve . . . 
    Egyikük sem kitalált figura, s ha valakire mégis hasonlítanak, az nem a véletlen mûve! . . . 
    Õk tudják, ki az, aki hangos szippantással szedi ki a csontokból a velõt, ki az, aki szürcsölve eszik, ki az, aki nagykanállal eszik, s ki az, aki alig-alig eszik . . . 
    Mert aki ide akar költözni, az éveken át alig-alig eszik. . . 
    És ha ideköltözött, akkor éveken át alig-alig eszik! . . . 

 LAKÁSIGÉNYLÕ ADATLAP 

Családi és utóneve: (Ha nem KISZ-tag, akkor keresztneve is! . . . ) 
Volt-e bérmálva? Imádkozott-e valaha? (Ha 1gen, akkor miért nem fordult az Istenhez lakásért? . . . ) 
Jelenlegi lakása: (Ha albérlet, akkor nevezze meg kifosztója nevét! Ha disznóól, akkor hány lakótársa van? . . . ) 
Milyen jelleggel lakik ezen a helyen? (Szerzõdött vagy vágásra?) 
Családi állapota: (Megfelelõt kérjük aláhúzni! Nõs, élettársi viszony, siralmas.) 
Foglalkozása, dolgozik-e, mióta? 
Ha van beosztása, akkor kitõl kapta meg? . . . 
Tagja-e a törzsgárdának? Valahol törzsvendég-e? 
Milyen társadalmi megbízatása van? (Ha nincs, akkor mért nincs? . . .  Ha van, akkor meg mért járt templomba? . .. ) 
Havi jövedelme? (Fõállásból, rnellékállásból, másodállásból, tüzelõállásból.) 
Kormánykitüntetései, miniszteri kitüntetései, osztályfõnöki dicséretei, vállveregetések. (Ha egyik sincs, akkor hányszor volt büntetve?) 
Van-e rokkant a családban? Van-e idegbeteg a családban? (Mert ha nincs, akkor most lesz!) 
Házastársa, házastársai neve: (Ha nõ, akkor lánykori neve is!) 
Mióta élnek együtt? (És élet-e ez egyáltalán? . . . ) 
Házastársa milyen minõségben lakik jelenlegi lakásában! (Eltartó, melltartó, önkényes beköltözõ, ráakaszkodott céda, családtag, haszon- és élvezõ.) 
Jelenlegi odújának összes adatai: (Alapterülete - ha van! . . . Hány ablaka van? . . . üvegezve . . . Ha nincs, akkor kérjük törölni!) 
Van-e WC? Hány? . . . . bérlõvel használják közösen? . . . 
Fûtés módja: (Gázfûtés, központi fûtés, ég a ház.) 
A lakás milyen célra felel meg a legjobban? (Emberi tartózkodásra, állati tartózkodásra, kettõ együtt.) 
Milyen lakást szeretne kapni? (Ezt a rovatot a lakáshivatal tölti ki! . . . ) 
Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti adatok megfelelnek a szomorú valóságnak, továbbá kijelentjük, nagy kár, hogy nem születtünk Csigának, és ahogy lakást kapunk, kijelentjük magunkat ebbõl az odúból. 

Csodálatos a reggel! . . . 
A tizedik emeleten négykor, a f61dszinten hatkor kel a nap . . . 
    A bejárati ajtón egy hirdetés: "HÁZGYÁRI LAKÁST VENNÉK, RÁFIZETEK! . . . " 
    A házak közt megjelenik Büdös bácsi, a lakótelep guberálója. 
    Mellette ballag Vakond nevû inasa, aki a konténereket járja át. Õt meg a szag . . . 
    Napi húsz forintért csinálja, plusz teljes ellátás . . . 
    Túrni kezdenek . . . Gyakorlott mozdulatokkal szedik össze a kenyereket, a csomagolt szendvicseket, a félbehagyott virsliket, a megkezdett gyulai kolbászt, a rántott szeleteket, majd megszólal Büdös bácsi: 
     - Hiába lett drágább a kenyér! . . . Egy jó kukás 1a is megél! . . . Istenem, hát tényleg ilyen magas az életszínvonal? . . . Csak nekünk kell mélyre nyúlni érte? . . . Gyerünk, Vakond, mert jön a konkurencia! . . . 
    A házak közt feltûnik a narancssárga kukásautó, hátul csüngnek a nemzetiségiek . . . 
    A kocsi lassít, leugrálnak, s a kukákba nézve egyikük felordít: "Valaki már megint megette a kenyerünk javát! . . " 
    Felébred az egész ház . . . 
 

    És ekkor kezdõdik a bábeli zûrzavar: szól a rádió, reggeli zenés mûsor, hírek, s ez összevegyül a lakók zajával . . . 

Rádió: . . . a határon tovább folyik a fogolycsere . . . 
Apa: - Anyám, gyere ide! . . . Ez a büdös kölyök már megint bezárt a fürdõszobába! . . . 
Rádió. . . . s az OPEC tovább emeli az olaj árát, mindaddig, amíg . . . 
Anya: - Ne idegesíts, fiam! . . . Mire kell már megint tíz forint?! . . . 
Mit gondol az a hülye tanárod, milliomosok vagyunk mi?! . . . 
Rádió . . . . Zanzibárban meghalt a földmûvelésügyi miniszter. A kormányelnök kijelentette, hogy saját halottjának tekinti, és nem ad belõle senkinek . . . 
Anya: - Édes fiam, ne szürcsöld a rumos teát! . . . Az óvodában is így eszel!?. . . 
Gyerek: - Anya, aláírnád az osztályfõnöki intõmet? . . . 
Anya: - Te jóságos isten! . . . Ez már a hatodik ebben az évben! . . . 
Gyerek: Igen, a másik kettõt én írtam alá. . . 
Rádió: . . . és a gyerekek egészségügyi vizsgálata kimutatta, hogy egyre több a . . . 
Anya: - Apucikám! . . . Nyáladzik a gyerek, mit csináljak? . . . 
Apa: - Mondtam már, hogy mit csinálj! . . . Tegyél a szájába szivacsot! .. . 
Anya: - Apucikám, vizes homokot evett a gyerek, mit csináljak? . . . 
Apa: - Pakold el elõle a cementet! . . . 
Rádió. . . . az utóbbi idõk adatai szerint az alkoholizmus terén . . . 
Asszony: - Hát te hogyhogy csak reggel jössz haza?! . . . Csak iszol és iszol, de szeretni nem tudsz!... Mi lett belõled?! .... Meddõhányó? . . . 
Rádió: . . . Farkas Dénes, a magyar férfitársadalom régi harcosa az éjszaka folyamán, férji kötelessége teljesítése közben életét vesztette. A Nõtanács saját halottjának tekinti. . . 
Asszony: - De apa! . . . Mondtam már, hogy ne a gyerek elõtt vetkõzz le!... 
Férj:. - Nekem nincs mit takargatnom! . . . 
Asszony: EIég baj az, fiam! . . . 

Nyolc óra után a ház elõtti játszótéren megjelennek az elsõ OTP-s gyerekek, és kezdõdik a játék. . . 
    Egy dundit most cipel le az anyja, lábán görkorcsolya . . . 
    Leteszi a gyereket a járdára, és a falhoz támasztja . . . 
    Fél kilenckor már megy a szöveg . . . 
    - Sziasztok, néztétek az éjszakai filmet? 
    - Csak a pasiig. A végébe már belealudtam. . . Csak azt nem tudom, mért volt ez tizennyolc éven felülieknek való? . . . 
    - Smároltak legalább?... 
    - Ja . . . Két pasi! . . . Anyám azt mondta, ferdehajlatúak . . . 
    - Ferdehajlamúak! . . . Na, én ugyan ilyenekkel nem tárgyalok! . . . Jöttök a homokozóba? . . . 
    - Elvált szülõk gyerekével? . . . 
    - Kár fölvágnod! . . . Neked is csak azóta van édesapád, mióta a spájzban magára öntötte a mézet! .. . 
    - Csituljatok, srácok! . . . Higgyétek el, bohócok ezek a szülõk valamennyien! . . . Csak figyeljétek meg õket idelent! . . . "Édes fiacskám! . . . Tündérkutyuskám! . . . Kis vacak-pacakom! . . . Bucimucikám! . . . Vigyázz a ruhácskádra, nehogy összegyûrõdjön! . . . És ne menj bele a homokozóba, mert piszkos leszel! . . . És ülj le a padra, ne hogy fellökjenek! . . . De ne ülj fel a hintára, mert leesel! . . . És ne szaladj, mert felbuksz! . . . Tündi-bündi, köszönj szépen a Szabó bácsinak! . . . Az enyém már egyedül ül a WC-n! . . . S a tiéd? . . ." 
    Hát mit gondolnak ezek? . . . Olyan hülyék vagyunk mi, hogy ketten ülünk a WC-n? . . . 
    De figyeljétek meg õket fent a lakásban! . . . 
    "Takarodj már kezet mosni, te ütõdött! . . . Hogy nézel ki már megint, te isten átka! . . . Ne pofázz vissza! . . . És számtalanszor meg mondtam már: ha jön a Szabó bácsi, úgy fordulj a játékkal, hogy ne kell jen köszönni neki! . . . Milyen ember lesz belõled, mi!? . . . " 
    Hát csakugyan . . . Milyen ember lesz belõlünk? . . . 

Így telik a délelõtt a Kocka utcában, de gyakran akad egyéb csemege is . . . Minden szinten szinte minden! . . . 
Én irigykedem rád. . . Te irigykedsz rám. . . Õ irigykedik rám. . . 
Mi irigykedünk rátok. . . Ti irigykedtek rájuk . . . Õk irigykednek 
ránk. . . 

Én normális vagyok . . . Te normális vagy . . . Õ nem normális! . . . 
Engem nem érdekel, hogy ki mennyit keres . . . 
Téged mér érdekel, hogy én mennyit keresek?! . . . 

Én a te feleségeddel , hahaha! . . . 
Te az õ feleségével, hahaha! . . . 
Õ az én feleségemmel??? . . . Hûha! . . . 

Nekem van autóm. . . Neked van autód . . . Nekik akkor se lesz, ha fejre állnak! . . . 
Mi mindennap mossuk az autónkat . . . 
Õk mindennap mossák a gyerekeiket . . . 

Délután kipihent emberek érkeznek meg a (Nem-)mindennapi munkából . Hát akkor ismerkedjünk meg néhányukkal ! . . . 

I. emelet 1. Csótányék
 - Mi vagyunk a legtöbben! . . . 

II. emelet 4. Királyék
 - A hatalom a munkásoké! . . . De én élek vissza vele . . . 

II. emelet 5. Munkásék . .
 - Jöjjön be közénk! . . . Mi vagyunk a legkevesebben . . . Vagy inkább ne is jöjjön! . . . Itt vendéget fogadni képtelenség! . . . A múltkor eljöttek anyámék, s hogy le tudjanak feküdni, elmentünk hozzájuk aludni! . . . 

III. emelet 9. Pórék
 - Aggyonisten! . . . Gyékenbe! . . . Én négy elemit végeztem. de higgye el, kapálás közben nem hiányzik az a másik négy!. . .Megnõsültem . . . az asszonynak is van négy elemije, így aztán együtt már el mehetünk akár moziba is! . . . Nem túl nagy a lakás, de állatot is tartunk! . . . Itt a konyhában elfér három malacka . . . Járunk színházba is . . . Ételmaradékért! . . . 

IV. emelet 12. Adósék
 - Ne mondja meg, hogy miért jött, kitalálom!!. . . . . . . Villanyszámla? . . . Vízdíjas? . . . Gázszámla? . . . Rádió-tv? . . . . Újságpénz? . . . Biztosító? . . . Házadó? . . . Lakbér?? . . . Csak nem végrehajtó??? ..... Egyik sem? . . . Akkor ezt a napot megúsztam! . . . 

V. emelet 13. Disznóék
- Ki az? . . . Maga csöngetett? . . . Hát nem hallotta, hogy eszünk? . . . Mi mindig eszünk! . . . Mikor mi van! . . . Az asszony . . . három fogással! . . . Igen, õ is kövér! . . . Egyszer be is szorult a konyhába! . . . De ezt szeretem benne! . . . Reggel, mikor fölébredek, jobbra nyúlok, ott is asszony . . . Balra nyúlok, ott is asszony!. . . 

V. emelet 15. Pedánsék
- Cipõt le, jöjjön be! . . . Kis lakás - nagy rend! . . . Az elõszobában a mozaikra padlószõnyeget tettünk, a padlószõnyegre torontálit, a torontálira védõszõnyeget, a védõszõnyegre porfogót, de arra sem lépünk cipõvel! . . . A fotelokra védõhuzatot tettünk, a védõhuzatra pedig huzatvédõ huzatot . . . Nálunk még a nyitott ablakon is huzat van! . . .A gyerekszobában rend van! . . . Mi úgy szoktattuk a gyereket, hogy a szomszédban játsszon! . . . 

VI. emelet 20. Szabóék
Az ajtón tábla: "A RÁDIÓBA MENTÜNK!" . . . 

VII. emelet 26. Garasék
- Itt lakom a konyhában . . . A szobákat kivette két egyetemista fiú . . . Fejenként adnak ezerötöt, az, ugye, három . . . Keresek mellé ötöt, így aztán nekem nyolc! . . . Nõt nem hozhatnak föl! Örüljenek, hogy ketten vannak! . . . 

X. emelet 30. Pozitívék
- Elvtársam, mi úgy élünk itt a tizediken, ahogy az a Tizediken elhangzott! . . . Igaz ugyan, hogy a víz nem ér föl hozzánk, de megvárjuk, amíg esni kezd. . . S ha esik, akkor az ablak sem szelel, mert bedagad! . . . Hogy hepehupás a mennyezet? . . . Valaha annak is örültünk, ha légópincében lehettünk! . . . Hogy felpúposodik a parketta? . . . Futottunk mi már lövészárokban is! . . . Hogy bedöglik néha a lift? . . . Igen! A lift néha. . . jó! . . . De ha fel akarunk jutni, akkor elõretekintünk és felmegyünk! . . . Hogy kicsi a lakás? . . . Igen, kicsi! . . . De sok rossz kis helyen is elfér! . . . 

Estefelé ismét együtt vannak a srácok. és újra indul a szöveg : 
 - Nem is igaz! . . . Az én apukám dolgozik, és megbecsülik érte! . . . 
 - Az semmi! . . . Az enyémet meg is fizetik! . . . 
 - Az én apukám nagyon jó ember! . . . 
 - Tudom! . . . Négy éve még az én apukám volt! . . . 
 - A nagymamának van szép nagy háza búbos kemencével! . . . 
 - Az enyémnek meg van szép szociális otthona és négy nagy paraszt fia... 

Beesteledett . . . 
Már mindenki az ágyban van, amikor hazaérkezik az utolsó gyerek is, s az apa rákiált: 
 - Édes fiam, most kell hazajönni!?. . . . Hát hogy képzeled el az életet, mi? . . . Mit tudsz te arról, hogy mi hogyan éltünk?! . . . A mi idõnkben még luxus volt a fehér kenyér és státusszimbólumnak számított a foltozás nélküli bakancs! . . . Alig vártuk, hogy véget érjen az õrsi óra, s máris rohantunk a hittanórára! . . . Mi még szántottunk, vetettünk . . .keresztet is! . . . Mi voltunk azok, akiket elsõként avattak kisdobossá, s talán mi voltunk az utolsó elsõáldozók is . . . Egyszerre tanultuk az egyszeregyet és a hiszekegyet . . . Mert az egyszeregyet akkor még be kellett magolni! . . . Mi még akkor is fújtuk, amikor felriasztottak álmunkból! . . . És volt egy olyan esztendõ, amikor felriasztottak álmunkból! . . . De mi egybõl köptük: nyolcszor hét az ötvenhat! . . . Bárcsak sohase tanultuk volna meg! . . . 
Mi még nem álldogáltunk az aluljáróban. mert nem volt! . . . 
És nem lötyögtünk egész este a diszkóban. mert nem volt! . . . 1 
És nem vesztettük el a f ejünket a pénz miatt. mert egyik sem volt! . . . 
De abban az idõben még voltak érintetlen lányok az iskolában! . . . 
Hanem aztán mi is beiratkoztunk! . . . 
És nekünk már kilenckor le kellett feküdnünk! . . . hogy tízre hazaérjünk! . .. 
S te!? . . . Hazajössz este tízkor, s még azt se mondod. befellegzett! . . . 
 - Miért, mi vagyok én, meteorológiai intézet? . . . 
 - Az!!! . .. És most takarodj aludni! . . . A fenébe is! . . . Tiszta apja! . . . 

Közeleg az éjfél, mikor hazaérkezik halász úr az Óperenciás víztározó partjáról, üres kézzel . . . 
- Asszony! . . . Fogtam egy beszélõ halat, de arra kért, hogy dobjam vissza, hát visszaengedtem. . . 
- Észnél vagy te, öreg?! . . . Visszaengedtél egy beszélõ aranyhalat?!. . .Reggel azonnal menj vissza, s kérjél nekünk egy egyszerû kis roskadozó kunyhót, ahol csend van végre és nyugalom! . . . 


Beázás • A Color Sztár TV használati útmutatása • Eltartási Szerzõdés • Ingaórák • Kocka utca 13.
Levélváltás a Merkurral • Mesék • Nyelvlecke • Nyugdíjas levél • Panaszlevél • Családi fészek
Szóvicces reklámok • Turista körkép • Vámtortúra