N. B. A.
NAGY BANDÓ ANDRÁS


Panaszlevél

    Tisztelt Temetkezési Vállalat!
    Nem vagyok egy panaszkodó típus, de ami tegnap történt, az egyszerûen felháborító! . . .
    Elõször is: nem a kijelölt ravatalozóba irányítottak bennünket, s veterán anyánk helyett félórán keresztül sirattunk egy öngyilkos prostituáltat! . . . Ezután egy órán keresztül sírtunk halott nélkül, ugyanis valaki helyett tévedésbõ1 eltemették az anyánkat! . . .
    Halott nélkül ugyebár nincs temetés, így aztán kiásták, s bár kissé sarasan, de felravatalozták!...
    Ezt követõen a gyászzenét összecserélték a Boney M. együttes "Bahama mama" címû számával . . . Az unokák táncra perdültek a ravatalozóban, úgy kellett lefogni õket. . .
    A szónok még így is késve érkezett, s nem elég, hogy raccsolt, ráadásul a búcsúbeszédeket is összecserélte, s arról a bácsiról beszélt, aki helyett tévedésbõl eltemették az anyánkat . . . A gyászoló tömeg könnyezett. . . a röhögéstõl, mikor anyánkról ilyeneket mondott :
" . .. fiatal korától kezdve pödörte kackiás bajuszát. . . "
    Olyan unokákat sorolt föl, akikrõl nem is tudtunk, s anyánk négy szép lányáról beszélt, közben pedig hatan vannak, s valamennyien fiúk. . .
    Aztán végre elindultunk a sír felé . . .
    Sietni kellett, mert késében voltunk, így aztán úgy robogott a halottaszállító kocsi, hogy csak  futva tudtuk követni!. . .
    A fiatalabbaknak izomlázuk lett, az idõsebbek csak akkor értek oda a sírhoz, mikor már indultunk visszafelé. . . .
    A kocogó gyászmenetünket keresztezte egy egyházi temetés menete, s az úttörõk összekavarodtak a ministránsokkal . . .
    Ekkor még azt hittük, külön szerencse, hogy egymás mellé esett a két sír, mert legalább nem kallódtak el a gyerekek . . .
    A kocsiró1 leemelték a koporsót, s a feneke egyetlen töccsenéssel kiszakadt . . . Igaz, azonnal visszakalapálták három szöggel, de a sírásó minden második ütésnél az ujját találta el, s úgy káromkodott, hogy a szomszéd sírnál elájult a pap. . .
    A két sírnál egyszerre beszélt a pap és a szónok, s képzeletben hol a mennyben jártunk, hol a Pártközpontban . . ,

Tisztelettel: Z. Vilmos


VÁLASZLEVÉL

Tisztelt Z. Vilmos!
Köszönjük panaszos levelét! . . . Igazán jólestek sorai! . .. Önnek mindenben igaza van! , . .
    Sajnos még sok apró kis hiba akad a temetéseinknél! . . .
    Reméljük azonban, hogy mire Önre sor kerül . . . már hiba nélkül temetkezünk, s Önnek nem lesz majd semmi kifogása velünk szemben! . . . Bízva a mielõbbi találkozásban. . .

tisztelettel :