1.rész Estella

Az első részben megismerkedünk Nedec vár urával, Pongrácz István gróffal. Idejét a katonáskodás teljesen lefoglalja.

Élete során soha nem házasodott meg, hanem egy cirkuszi társulattól hatszáz forintért megvásárolta „várúrnőnek” Estellát, a züllött komédiásnőt.

Naponta pénzt szór a várban összegyűlő szegényeknek, gyerekeknek és léhűtőknek.

Behenczy Pál fia, Behenczy Károly, akinek ősei ugyancsak nemesek voltak, beállt szolgálatra Nedec várába. Mivel egykor orvosi tanulmányokat folytatott, várorvosként szolgált, később előkóstoló lett.

Egy étkezés közben udvarolni próbál Estellának, ezért Pongrácz gróf börtönbe veti.

Estella furfangosan kimenti, és együtt élnek Besztercebányán.

Mivel Beszterce városa nem adta ki Estellát és Behenczyt, Pongrácz István hadával Beszterce ostromára indul.

2. rész Kedélyes atyafiak

Zsolnán élt a Trnowszky család. A családapa három fia György, Gáspár és Péter.

György orvosként élte életét, de szegény volt és úgy is halt meg. Egyetlen lánya, Apolka árván maradt.

A gyámságról tárgyalások folynak, de egyik nagybátyja sem vállalja a gyámságot.

Apolka Klivényi János írnokhoz kerül, ahol dolgoznia kell.

Egy nap azonban nagybátyja meglátja az utcán és észreveszi szépségét, ezért gyámolítani akarja.

A két testvér között vita támad, most már mindketten gyámolítani akarják a lányt.
Végül fél évig az egyik családnál, fél évig a másik családnál lesz Apolka.

A két testvér verseng, hogy minél több dolgot megadjon neki, taníttatják is őt.

Gáspár fia, Miroszláv szerelmes a lányba, aki közben visszakerül az írnokhoz és hányatott sorsa miatt öngyilkos akar lenni, de rátalálnak ájultan a Vág partján.

3.rész A túsz

István gróf fegyvereseivel Zsolnán megy keresztül. Hadaival a városon átkelve barátjánál, Zsolna polgármesterénél tölti a napot.

Hogy visszatartsák Beszterce megtámadásától, a zsolnai előkelők és a gróf szolgái elhatározzák, hogy megjátsszák: a beszterceiek behódolnak és a megszökött Estella helyett egy túszt küldenek István grófnak.

A színjáték sikerül, István gróf hazafelé vonul túszával, Apolkával.

Apolka megszerette Pongrácz grófot, a gróf is a leányt, meg is adott neki mindent.

Amikor beteg volt, Apolka imádkozott érte, ezt meghallva István gróf ráébred, hogy szeretik őt. Hívatja is a prókátorokat, hogy átadja a nemesi címet Apolkának.

Ám ekkor jön Emil, azaz fiatalkori nevén Miroszláv és elmondja a főúrnak, hogy szereti a lányt. Ezért a gróf őt börtönbe veti.

4. rész Az éj

Elterjed a hír, hogy az ügyvéd István grófnál a börtönben van. Bár kimenekítik, de István gróf tébolyult elméje ellen nem találnak megoldást.

A várba jövőket nem engedi be, a követeket tojással dobáltatja meg, máskor rájuk uszítja a bikákat.

Ám mikor megtudja, hogy Apolka valóban szerelmes Emilbe, kezdi elveszíteni életerejét.

Közben érkezik a hír, hogy Miroszláv megkapta Estellát. Átadják a grófnak, csak hogy visszaszerezzék tőle Apolkát.

Aznap azonban, amikor át kell adniuk Estellát, István gróf megmérgezi magát.

Kívánsága, hogy a már előre elkészíttetett koporsóban temessék el lovával együtt, amit halála napján lelövet. Tisztességgel eltemetik, de nem lovával együtt a nagy koporsóba, hanem egymagát ősei mellé.

Apolka és Emil megházasodnak.

mtb
1/12/2014 09:14:08

thx sokat segitett

ReplyLeave a Reply.